دعای شفای مریض جهت شفا یافتن مریض مریض مكرر بگوید: بسم اللّه الرحمن الرحیم یا هو یا من هو یا من لیس الا هو صل على محمد و آل محمد. مرجع دعا و دعا نویسی شفای مریض سایت دعا ایران ... ادامه مطلب