لَا يَنَالُ شَفَاعَتِي مَنْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ بَعْدَ وَقْتِهَا کسی که نماز را از وقتش تأخیر بیندازد، (فردای قیامت) به شفاعت من نخواهد رسید   دعانويس فرديس 09909400790, دعانويس ايلام 09909400790, دعانويس دهلران 09909400790, دعانويس عسلويه 09909400790, دعانويس دماوند 09909400790, دعانويس ... ادامه مطلب
لَا يَنَالُ شَفَاعَتِي مَنْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ بَعْدَ وَقْتِهَا کسی که نماز را از وقتش تأخیر بیندازد، (فردای قیامت) به شفاعت من نخواهد رسید   دعانويس فرديس 09909400790, دعانويس ايلام 09909400790, دعانويس دهلران 09909400790, دعانويس عسلويه 09909400790, دعانويس دماوند 09909400790, دعانويس ... ادامه مطلب