دعا در حق یتیمان :

از خدا بترسيد و دربارة ايتام، خدا را شاهد و ناظر بگيريد! مبادا آن‌ها گاهي سير و گاهي گرسنه بمانند و در جمع شما حقّشان ضايع و پايمال گردد.  احادیث 

 • بازگشت عشق به خدا جنون

  بازگشت عشق به خدا جنون

 • بازگشت عشق برای ازدواج

  بازگشت عشق برای ازدواج

 • باطل السحر قوی

  باطل السحر قوی

 • رزق و روزی زیاد

  رزق و روزی زیاد

 • کسب و کار خوب

  کسب و کار خوب

 • جفت بودن ستارها

  جفت بودن ستارها

 • بازگشت عشق از راه دور

  بازگشت عشق از راه دور

 • باطل السحر برای بخت

  باطل السحر برای بخت

 • تلفن دعا نویس عالی در تهران

  تلفن دعا نویس عالی در تهران

 • تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در خوزستان

  تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در خوزستان

 • تلفن دعا نویس معروف در شیراز

  تلفن دعا نویس معروف در شیراز

 • تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در مشهدمقدس

  تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در مشهدمقدس

 • تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در پایتخت

  تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در پایتخت

 • تلفن دعا نویس معروف در رشت

  تلفن دعا نویس معروف در رشت