دعا در حق یتیمان :

از خدا بترسيد و دربارة ايتام، خدا را شاهد و ناظر بگيريد! مبادا آن‌ها گاهي سير و گاهي گرسنه بمانند و در جمع شما حقّشان ضايع و پايمال گردد.  احادیث 

 • تلفن دعا نویس ماهر ایران

  تلفن دعا نویس ماهر ایران

 • تلفن دعانویس ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰

  تلفن دعانویس ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰

 • تلفن بهترین دعانویس خوب

  تلفن بهترین دعانویس خوب

 • تلفن بهترین دعا نویس خوب

  تلفن بهترین دعا نویس خوب

 • تلفن بهترین دعا نویس تضمینی

  تلفن بهترین دعا نویس تضمینی

 • تلفن بهترین دعا نویس ایران

  تلفن بهترین دعا نویس ایران

 • تلفن دعا نویس تضمینی 

  تلفن دعا نویس تضمینی 

 • تلفن دعا نویس ماهر

  تلفن دعا نویس ماهر

 • تلفن دعانویس تضمینی در ایران

  تلفن دعانویس تضمینی در ایران

 • تلفن دعانویس تضمینی در رامسر

  تلفن دعانویس تضمینی در رامسر